ศูนย์กลางการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมโดยใช้เทคโนโลยีเวทีอันล้ำสมัย

ศูนย์ที่พัฒนาขึ้นใหม่แห่งนี้ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้ากาดสวนแก้ว เป็นศูนย์กลางการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมดั้งเดิมโดยใช้เทคโนโลยีเวทีอันล้ำสมัย ศูนย์ศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว ศูนย์ศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการนำเสนอศิลปะและวัฒนธรรมและการเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปะการแสดงประกอบด้วยศูนย์ศิลปะการแสดงและดนตรีคลาสสิก

ที่เปิดสอนศิลปะการแสดงมากว่า 10 ปี สถาบันให้ความรู้องค์รวมในด้านนี้ เช่น วิธีการออกแบบเทคนิค แสง เสียง ฉากทั้งในและนอกเวที รวมถึงศิลปะในการทำละครเวที โรงเรียนได้ปรับปรุงหลักสูตรเร่งรัดอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมในปัจจุบัน หลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนทุกคนมีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออก และเรียนรู้ที่จะเข้าสังคมโดยใช้ศิลปะการแสดงเป็นหลัก นอกจากโรงเรียนศิลปะการแสดงและดนตรีคลาสสิกแล้ว ภายในยังมีห้องสมุด หอศิลป์ วงดนตรี คณะละคร และโรงละคร KAD ซึ่งได้รับการออกแบบด้วยอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ล่าสุด ดังนั้นการแสดงจึงสวยงามและน่าประทับใจ มีทั้งละครไทยและต่างประเทศจัดแสดงที่นี่ หากใครสนใจมาเที่ยวศูนย์ศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว เชิญทางนี้สถานที่ท่องเที่ยวตั้งอยู่ในศูนย์การค้ากาดสวนแก้วห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ ที่ผสมผสานวัฒนธรรมล้านนาและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างลงตัว ศูนย์สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าด้วยบริการระดับไฮเอนด์พร้อมบรรยากาศแบบล้านนา โดยมีคติประจำใจว่าเราไม่ต้องการที่จะแข่งขันในการขาย แต่เราแข่งขันกับผู้อื่นในด้านการบริการเพื่อประโยชน์สูงสุดของชาวเชียงใหม่และผู้มาเยือน